Ekonomjouren AB - Din samarbetspartner för ekonomitjänster

Vi har lång erfarenhet av redovisning från små och medelstora företag, bemanning på ekonomichefsnivå i både stora och små företag och organisationer samt från de ofta
känsliga uppstart- eller avvecklingsfaserna.

Vi besöker gärna ditt företag för att presentera våra tjänster mera ingående och för att se vad vi kan göra för dig. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss. Vi finns här för att hjälpa dig med företagets ekonomi.

Vänd dig till oss när du vill anlita en kvalitetsbyrå för att dra nytta av den mångåriga kompetens och erfarenhet vi har.

Varmt välkommen!
Gunnar Enell


Gunnar Enell, ägare och VD Ekonomjouren